Stiftung Corona Ausschuss Sitzung #51 Part 2/5: Der Realitätscheck – mit Alkje Fontes, Gudrun Fontes, Olaf Kretschmann, Prof. Dr. Dietrich Murswiek, RA Wilfried Schmitz, Steffi, Florian, Christiane, Dr. Wolfgang Wodarg