Stiftung Corona Ausschuss Sitzung #28 Part 3/3: Der abschüssige Hang – mit Anselm Lenz, Dr. Wolfgang Wodarg, Carsten Wappler, Peer Eifler